MAJA PAK JE POSTALA DIREKTORICA SAMOSTOJNE STO

 

LOGO STO 4

 

Maja Pak je direktorica Slovenske turistične organizacije

 

Ljubljana, 1. aprila 2016 – Po osmih mesecih opravljanja funkcije vršilke dolžnosti je mag. Maja Pak z današnjim dnem postala direktorica Slovenske turistične organizacije, javne agencija RS za trženje in promocijo turizma.

 

 

 FOTO MAJA PAK - STO

 

Avgusta 2015 je vlada RS Slovenije ponovno vzpostavila samostojno nacionalno turistično organizacijo, potem ko jo je leta 2012 združila z agencijo Spirit Slovenija. Za vršilko dolžnosti je takrat postavila mag. Majo Pak, ki je Slovensko turistično organizacijo (STO) pred ukinitvijo vodila dve leti in pol. Na položaj direktorice jo je imenovala vlada 3. 3. 2016 na podlagi javnega natečaja.

»Zahvaljujoč mojim sodelavcem in vsem partnerjem smo v preteklih mesecih realizirali vse aktivnosti, ki smo si jih postavili kot prioriteto ob nastanku STO,« je ob imenovanju povedala mag. Maja Pak. »Izvedli smo reorganizacijo STO v skladu s sodobnimi trendi trženja in novimi vsebinami, uspešno smo realizirali številne predstavitve novinarjem, organizatorjem potovanj in splošnim javnostim v tujini, skupaj z gospodarstvom smo pripravili dvoletni program trženja slovenskega turizma, ki je zastavljen ambiciozno in v skladu s trendi usmerjen v vsebinski digitalni marketing in osredotočen na najbolj perspektivne trge.«

Aktivnosti STO so v naslednjih dveh letih usmerjene predvsem v povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave, trajnostno naravnane  turistične destinacije, inovativnih produktov in zgodb slovenskega turizma  s pomočjo večjih digitalnih kampanj na ključnih evropskih trgih, s katerimi pričenjajo že ta mesec. »Intenzivirali bomo tudi komunikacijske aktivnosti s tujimi poslovnimi javnostmi. Pripravljamo nov, sodobnejši spletni portalwww.slovenia.info in povečujemo komunikacijo prek družbenih medijev. Hkrati pa bo treba tudi strateško razvijati nove trge. V naslednjem obdobju nas čaka veliko izzivov. Pomembno je tesno sodelovanje z gospodarstvom in ključnimi deležniki v turizmu pri načrtovanju in izvajanju trženjskih aktivnosti,« je še dodala mag. Maja Pak.

Sodelavci turistične televizije EUROTOURIST.TV in ekološke tv GEA TV čestitamo Maji Pak za imenovanje direktorice STO in ji želimo uspešno delo ter dobro sodelovanje s vsemi deležniki v turistični panogi in v medijskih organizacijah.

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.