LJUBLJANČANI IMAJO DO TURIZMA POZITIVEN ODNOS

  Danes, 24. 10. 2017, je v Mestni hiši potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili rezultate letošnje raziskave o Odnosu meščanov do turizma. Že jutri sledi prva delavnica z meščani z namenom poiskati možnosti in rešitve za boljše sobivanje s turisti. Ključne ugotovitve raziskave so, da je odnos Ljubljančanov do turizma pozitiven, saj jih 91 % meni, da njegov razvoj prispeva k razvoju Ljubljane. 53 % Ljubljančanov je prepričanih, da ima skupnost od njega koristi, 32 % pa da povečanje števila turistov pomaga pri razvoju lokalnega gospodarstva. 72 % Ljubljančanov se tudi vsaj delno strinja s trditvami, da so nakupovanje, restavracije in možnost za zabavo boljši zaradi turizma, 66 % pa se strinja, da razvoj turizma prispeva k boljši kakovosti življenja v Ljubljani in da je ponudba lokalne hrane v restavracijah v Ljubljani dobra. Kar petine Ljubljančanov v mestnem jedru ne zmoti nič. Desetina Ljubljančanov in desetina prebivalcev mestnega jedra tako kot v lanskem letu navaja kot možen moteč element turizma število turistov. Kot glavni vzrok navajajo gnečo, zaradi katere je njihovo gibanje omejeno, sledijo obnašanje turistov (hrup, odpadki, povzročanje škode) in prilagajanje ponudbe ali cen turistom, izguba identitete mesta in njenih prebivalcev ter zmanjšanje kakovosti bivanja. Oddajanje stanovanj preko Airbnb je zmotilo 7 % prebivalcev Ljubljane. Med predlogi tistih, ki jih število turistov moti, se pojavljata predvsem omejevanje števila turistov ter preusmeritev turizma na dele Ljubljane, ki so manj obiskani, ter v preostale kraje po Sloveniji. Tretjina Ljubljančanov v mestnem jedru ničesar ne pogreša, kar je značilno boljši rezultat, kot v letu 2016. Preostali Ljubljančani v mestnem jedru pogrešajo več dogajanja (15 %), več zelenih površin (14 %), manj prometa (11 %) in trgovin (11 %). Med redkeje navedenimi elementi, ki jih pogrešajo, so parkirna mesta (7 %), kulinarika, bifeji in lokali (5 %), mir (3 %) ter ustreznejši odpiralni časi (3 %). Prebivalci mestnega jedra v manjši meri kot Ljubljančani na splošno pogrešajo dogajanje, zabavo in prireditve, zelene površine, klopi in wc, želeli pa bi si več trgovin, parkirnih mest in miru. Na splošno dobre štiri desetine Ljubljančanov meni, da ima turizem na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino mesta Ljubljane velik in pozitiven vpliv, vendar pa enako trdi manj kot tretjina prebivalcev mestnega jedra. Ne glede na del Ljubljane, v katerem živijo, približno eden od desetih navede, da je vpliv turizma slab. Približno desetina jih omeni, da turizem vpliva tudi na razvoj in urejenost mesta, na večjo prepoznavnost ter količino dogajanja in življenja. Kot všečne elemente mestnega jedra so Ljubljančani najpogosteje navedli infrastrukturo (33 %), zaprtost jedra za promet (27 %), pestro dogajanje (27 %), urejenost in čistočo (24 %). Sledijo kulinarika z bifeji in lokali (18 %), narava, zeleno mesto in Ljubljanica (14 %) ter stare in zgodovinske...

Read More