300 MILIJONOV EVROV NOVIH NALOŽB NA OBMOČJU BTC CITYJA LJUBLJANA

Podpis sporazuma o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana   Danes je bil podpisan Sporazum o zagotavljanju sočasnega razvoja gospodarskih projektov in državne infrastrukture za izvedbo 300 mio EUR naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana. V Kristalni palači so sporazum podpisali: predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, predsednik uprave družbe DARS dr. Tomaž Vidic in direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko. Podpisniki so k sporazumu pristopili s ciljem nadaljevanja gospodarskega razvoja na širšem območju BTC Cityja Ljubljana, za kar pa je nujna čimprejšnja zagotovitev sodobne prometne infrastrukture.   Nov sporazum obeta tako nove naložbe kot tudi infrastrukturni razvoj. To posledično zagotavlja gospodarsko rast, nove zaposlitve ter zadovoljstvo gospodarskih subjektov, meščanov in obiskovalcev na celotnem jugovzhodnem delu Ljubljane. Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, poudarja: »Podpis sporazuma je zgleden primer gospodarskega sodelovanja širšega kroga deležnikov. Izredno vesel sem, da je prišlo do tako dobrega sodelovanja skupaj z Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom za infrastrukturo ter družbo DARS in Direkcijo RS za infrastrukturo, katerega cilj je pospeševanje gospodarskega razvoja, spodbujanje poslovnih naložb v višini 300 mio EUR, ustvarjanje 2.000 delovnih mest ter prispevanje novih davkov in socialnih prispevkov v višini 30 mio EUR. Uresničitev teh ciljev omogočamo s prevzemom odgovornosti za razvoj sodobne infrastrukture na širšem območju BTC Cityja Ljubljana in ustvarjamo dodano vrednost za sedanjo in prihodnje generacije.« Sporazum je posledica skupne ugotovitve podpisnikov, da so na širšem območju BTC Cityja Ljubljana predvidene nove naložbe domačih in tujih partnerjev: IKEA, Mercator, Slovenske železnice, družba BTC. Predvidena je tudi izgradnja Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana, ki se bo raztezal na površini 180.000 kvadratnih metrov in bo tako eden največjih kopenskih terminalov v osrednji in jugovzhodni Evropi. Sporazum je korak v smeri rešitve prometne problematike na območju BTC City Ljubljana Zaradi dinamične gospodarske dejavnosti in nenehnega razvoja tega območja je že danes promet čedalje gostejši, infrastrukturne zmogljivosti pa na svojem robu. Nove naložbe vplivajo na dodatno prometno obremenitev. Ta bo v jutranji konici dosegla predvidoma 1.800 vozil na uro, pri čemer bo kar četrtina (21 odstotkov) tovornih. V popoldanski konici bo število vozil v eni uri naraslo na 3.000, od tega jih bo 14 odstotkov tovornih. Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, je pripravil študijo, ki kaže na izjemno povečan osebni in tovorni promet po izvedbi omenjenih novih naložb. Na podlagi projekcij so strokovnjaki inštituta pripravili predlog optimalnih rešitev. Te so usmerjene v posodobitev in povečanje cestnih povezav na Šmartinski, Leskoškovi, Bratislavski in Letališki cesti. Cilj predloga je, da se promet v širši okolici BTC Cityja Ljubljana...

Read More