64 partnerskih organizacij in 15.000 dijakov bo zmanjševalo ogljični odtis
Nov03

64 partnerskih organizacij in 15.000 dijakov bo zmanjševalo ogljični odtis

Približno 15.000 dijakov, vključenih v kampanjo Pozor(!)ni za okolje, se bo letos pomerilo v tekmovanju, v katerem bodo iskali načine za zmanjševanje ogljičnega odtisa. 21. oktobra 2014 se je uradno pričel peti krog kampanje, katere namen je osveščanje mladih in širše skupnosti o odgovornem odnosu do okolja. Pobudnik kampanje je družba Goodyear Dunlop Sava Tires. Pod svojim okriljem letos združujejo že 64 partnerskih organizacij, od tega 36 srednjih šol iz vse Slovenije. V družbi Goodyear Dunlop Sava Tires so zadovoljni nad odzivom številnih partnerjev, da se ponovno pridružijo kampanji, med drugim sta pomen projekta prepoznali tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor. »To le še potrjuje dejstvo, da ima kampanja pomembne učinke in je aktualna glede na okoljske politike tudi na vladnem nivoju,« je na današnjem začetnem dogodku kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki je potekal v prostorih partnerske šole Šolskega centra Kranj, povedal Matej Zavrl, direktor prodaje in marketinga za potniško pnevmatiko za trge Srednje in Jugovzhodne Evrope, Goodyear Dunlop Sava Tires. Po štirih letih se je delež v kampanji sodelujočih dijakov, ki ne ločujejo odpadkov, s 15-ih odstotkov znižal na 8, kar 73 odstotkov pa jih je po zaključku lanskega tekmovanja zatrdilo, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno in koristno. Zares me veseli, da se vlaganja našega podjetja v osveščanje mladih obrestujejo,« je še dodal Zavrl. Pozitivne učinke kampanje opažajo tudi na šolah. »Šolski center Kranj v kampanji sodeluje že peto leto zapored in lahko rečem, da vsako leto opazimo večji napredek, saj so naši dijaki zagrabili priložnost in zagrizeno sodelujejo v aktivnostih kampanje. Spremembe na bolje so najbolj opazne pri ločevanju odpadkov, poleg tega pa so dijaki vedno bolj osveščeni in pazijo na količino porabe vode, bolj preudarni so pri količini hrane, ki jo zavržejo, bolj vestno ugašajo luči,« je dejala Branka Jarc Kovačič, koordinatorica projekta na Strokovni gimnaziji in Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo na Šolskem centru Kranj, kjer so lani najbolj učinkovito uresničevali EKOnačrt – načrt za zmanjševanje količine odpadkov ter porabe vode in električne energije na šoli. Kampanja bo v letošnjem šolskem letu dijakom ponudila kar izzive, preko katerih bodo lahko z enostavnimi koraki zmanjševali svoj ogljični odtis. Tekmovanje med sodelujočimi šolami je razdeljeno na tri dele. V vseh treh delih tekmovanja je cilj enak – opozarjati, osveščati in vplivati na čim manjši ogljični odtis. Šole tekmujejo v izvajanju EKOnačrta in organizaciji EKOdneva, ki sta bila aktualna že v lanskem EKOnačrt je dokument, v katerem šole same določijo, kako bodo z osveščanjem dijakov in predstavnikov šolske skupnosti ter z izvajanjem različnih ukrepov znižale ogljični odtis na šoli. EKOdan Pozor(!)ni za okolje je dan, v okviru katerega na...

Read More