SLOVENIJA – SREDIŠČE TRAJNOSTNEGA TURIZMA

 

LOGO STO 4

Slovenska turistična organizacija v tednu Evropskega tedna trajnostnega razvoja in v pripravah na svetovni trajnostni dan, središče katerega bo septembra v Sloveniji, izpostavlja pomen zavedanja naravnih danosti, s katerimi se ponaša država ter trajnostnega gospodarjenja z njimi.

 

Slovenija je letos središče trajnostnega turizma

 

 bled 2

Ljubljana, 1. junij 2016V tem tednu se je pričel Evropski teden trajnostnega razvoja(European Sustainable Development Week ESDW), ki bo potekal vse do 5. junija, ko obeležujemo svetovni dan varstva okolja. Letošnji dan varstva okolja še posebej nagovarja posameznika: spodbuja ga k odgovornosti pri skrbi za naš planet in želi okrepiti njegovo zavedanje. Pri tem igra veliko vlogo turizem, ki v Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja in upošteva enakopravno obravnavo gospodarske, socialne ter okoljske razvojne komponente. Slovenska turistična organizacija (STO), ki je trajnost postavila v samo jedro razvojnih in promocijskih aktivnosti s ciljem odgovornejšega ravnanja do okolja in pozicioniranja zelene Slovenije na globalnem zemljevidu, je oblikovala Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), aktivno sodeluje pri številnih projektih za spodbujanje trajnostnega razvoja, ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, pa bosta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, in ena od petih najbolj zelenih držav planeta gostiteljici prestižnega dogodka Global Green Destinations Day.

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.