JUDOVSKI TURISTI SO NAŠLI SVOJ KOTIČEK TUDI V LJUBLJANI

//

JUDOVSKI TURISTI IŠČEJO JUDOVSKE KOTIČKE

 

Vabilo turističnim novinarjem u Judovski kulturni center bilo je skoraj preslišano. Želeli so njim in tudi turističnim vodnikom predstaviti osrednje točke sodobnega judovskega življenja in kulture v Ljubljani. Bili smo na Križevniški 1-3 v stari Ljubljani in ni nam bilo žal. Ugotovili smo, zakaj judovski turisti, ki pridejo od daleč, v Ljubljani iščejo prav svoj kulturni center.

 

LOGO JKC LJUBLJANA

 

O tem so nam z besedo in sliko spregovorili direktor Judovskega kulturnega centra Robert Waltl, ki je tudi direktor Mini teatra, kjer je tudi sedež judovskega centra, umetniški vodja centra Polona Vetrih in projektni vodja Nathanel Andreini. Največ je judovskih turistov iz ZDA in tudi iz Izraela.

 

LOGO MINI TEATER

 

Želijo vedeti vse o sledovih življenja Judov v Ljubljani in širše. Izvejo, da je Judovski kulturni center edini v mestu Ljubljana, istočasno pa je v teh prostorih edina delujoča sinagoga v Sloveniji, kjer pooblaščeni rabin za Slovenijo izvaja obrede ob judovskih praznikih in čez poletje za številne turiste, ki obiskujejo Ljubljano. V sosednji hiši nastaja muzej judovske kulture in zgodovine v Sloveniji.

 

FOTO JCL 2  FOTO JCL 1

Razstavljena je svetilka iz sinagoge v Beltincih, portret ljubljanskega judovskega trgovca Lazara Pollaka in drugi predmeti iz življenja Judov, ki so bili ohranjeni v tradicionalnih izročilih judovskih družin.

 

FOTO JCL 3 FOTO JKC 5

 

Judovska knjižnica hrani in razstavlja dragocene judovske knjige, rokopise in dokumente, tudi iz obdobja holokausta. O holokaustu, promociji judovskih knjig, tečajih hebrejščine in drugih celoletnih dogodkih Judovskega kulturnega centra je že sedaj veliko zanimanja med številnimi domačini in turisti.

 

FOTO JKC 6    FOTO JKC 7

Posebej so odmevna praznovanja judovskih praznikov. Naj omenimo Evropski dan judovske kulture v septembru, Dan spomina na žrtve holokausta, 27.januarja in javno prižiganje svečk na judovski praznik Hanuko.

 

HANUKA RABIN

 

 

Judovski kulturni center in njegova Fundacija za strpnost sta postala pomembna, saj dajeta priložnost za kulturna srečanja visokih predstavnikov kulture, javnega, političnega in verskega življenja Slovenije in drugih držav, predvsem iz Izraela in ZDA.

 

FOTO MINI TEATER 1  FOTO JKC7

 

Odprtost Centra za vse Jude sveta in za kulturno življenje Ljubljane je ustvarila eno od pomembnih turistično točk v mestu Ljubljana. Tudi turistični vodniki so ob tej priložnosti izrazili željo, da izvedo čim več o judovskih navadah, običajih in praznikih.

 

FOTO JCL 5  HANUKA 1

 

 

Celovito ponudbo za judovske turiste bi lahko dopolnili tudi gostinci, ki bi jim lahko poleg slovenskih kulinaričnih dobrot ponudili tudi jedi iz zelo pestre judovske kuhinje. V Ljubljani in drugod po Sloveniji je veliko hiš in palač, ki so pripadale Judom in to njihove sonarodnjake izredno zanima, kot del njihove dediščine in kulture.

 

C   HANUKA ROMAN

 

Turistični delavci v Sloveniji in tudi STO bi glede na to, da so judovski gosti čedalje številnejši, njihovo število pa še narašča, morali biti zainteresirani za sodelovanje z Judovskim centrom v Ljubljani, ki postaja tudi informativna točka za vse v zvezi z judovsko kulturo, svojo dejavnost pa predstavljajo tudi na spletni strani www.jkc.si.

 

Tekst in fotografije: Ivan Botteri

FOTO BOTTERI 1

 

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.