DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2015 v NOVI GORICI

LOGOTIP I FILE SLO

 

Čas za RE-invencijo! Time to RE-invent!

 

Dogodek DST je organiziran v skladu s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju slovenskega turizma z vsemi večjimi partnerskimi institucijami s področja turizma v Sloveniji: Ministrstvo za gospodarski razvoji in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornica gorskih centrov – GZS, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zavod Kongresno turistični urad, Društvo turističnih novinarjev Slovenije FIJET Slovenija, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ in druge. V okviru DST so bodo zvrstili pomembni dogodki kot so: Plenarni del DST s podelitvijo najvišjih priznanj v turizmu, 62. Gostinsko turistični zbor, prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna in 18. Slovenski turistični forum.

 

Slovenski turizem je pred novimi izzivi – številčnejšimi kot kadarkoli do sedaj. Pred nami je proces prevetritve strateških usmeritev, nadaljujejo se procesi lastninskega prestrukturiranja, izkušnje destinacijskega povezovanja so pokazale na probleme organiziranosti, tako na ravni turističnih regij kot destinacij, na novo se konsolidira Slovenska turistična organizacija. Ob tem se spreminjajo poslovni modeli, trg, vrednote in potrošniki, v porastu so produkti, temelječi na »ekonomiji deljenja«. To je čas, ko ni dovolj, da se le odzivamo, prilagajamo, kopiramo. Je čas, ko se je potrebno ustaviti in »pritisniti RESET gumb«. Razmisliti, kako naprej, se inspirirati, inovirati. Je čas za RE-invencijo!

Na petih Dnevih slovenskega turizma smo si zadali, da naredimo prav to. Da skupaj pogledamo na aktualne izzive slovenskega turizma, z druge perspektive – z govorniki, ki nas bodo poskušali navdihniti in popeljati izza okvirov, in s primeri dobrih praks – ki jim je to uspelo. Po uvodnem ponedeljkovem plenarnem srečanju z osrednjo govornico Nadyo Zhexembayevo, mednarodno priznano govornico in avtorico prav na področju re-inventiranja, ki mu bo sledila okrogla miza »Čas za RE-invencijo«, bomo v torek to temo aplicirali na tri tematike, v okviru treh panelov: branding oziroma komuniciranje, destinacijski management in produkti. Ste pripravljeni na RE-invencijo?

 

LOGOTIP - TDS - NOVA GORICA 2015

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *