Panel o turizmu v okviru Strateškega foruma Bled 2015

BLED - FORUM 2015

 

Panel o turizmu v okviru Strateškega foruma Bled

in srečanje platforme 16+1

 

Ljubljana, 28. avgust 2015 – Slovenija bo v začetku naslednjega tedna gostiteljica dveh pomembnih mednarodnih dogodkov na področju turizma, to sta: Panel o turizmu v okviru Strateškega foruma Bled, na temo »Nova partnerstva za močno turistično gospodarstvo« in 2. zasedanja vrha turizma držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) s Kitajsko (16 + 1).

Ob tej priložnosti bomo gostili ministre pristojne za turizem najvišje predstavnike svetovnih turističnih organizacij (UNWTO, OECD, CNTA, PATA), ministre zadolžene za turizem držav Centralne in Vzhodne Evrope in najvišje predstavnike Kitajske nacionalne turistične administracije, t. i. platforma 16+1.

minister Počivalšek

 

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Turizem je zelo uspešna gospodarska panoga, ki ustvari 12,8 % BDP, 40 % vrednosti izvoza potovanj in 9 % celotnega izvoza, hkrati pa ponuja še veliko priložnosti za rast. A zavedati se moramo, da je rast slovenskega turizma, kljub temu, da je slovenski gost najboljši gost, možna zgolj na tujih trgih. Prvi korak v to smer je bil storjen z osamosvojitvijo Slovenske turistične organizacije, sledi vsebinska prenova promocije Slovenije in zagotovitev finančnih sredstev za učinkovito promocijo v tujini. Dogodka, kot sta Panel o turizmu in platforma 16+1 lahko pomembno vplivata na povečanje ugleda naše države, to pa je dobrodošlo tako za turizem kot celotno gospodarstvo.«

eva-stravs-podlogar

 

Eva Štravs Podlogar, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo: »Veseli nas, da je Panel o turizmu našel svoje mesto v okvir tako pomembnega dogodka kot je Strateški forum Bled. Letošnji panel smo uspeli še nadgraditi, in sicer z 2. zasedanjem vrha turizma držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) s Kitajsko (16 + 1). Samostojna Slovenija doslej v 25 letih še ni gostila tako številčne udeležbe ministrov, pristojnih za turizem, predstavnikov nacionalnih turističnih organizacij teh držav in visokih predstavnikov kitajske turistične administracije. To je za nas velika čast in hkrati odgovornost. Verjamem, da bomo uspeli dobro izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponujata dva tako pomembna dogodka.«

 

Maja pak

Mag. Maja Pak, v. d. direktorica Slovenske turistične organizacije: »Za Slovensko turistično organizacijo je tema Strateškega foruma Bled in vključevanja v trženjske platforme 16+1 predvsem pri trženju na oddaljenih trgih izrednega pomena. Omogoča strategijo povezovanja z drugimi državami, ki jo je treba izkoriščati predvsem na področju hitro rastočih oddaljenih trgov. Temo letošnjega turističnega panela »Nova partnerstva za močno turistično gospodarstvo« smo posvetili prav okrepitvam teh povezav in se dogovorili tudi s skupino CEEC, da bo potekal 2. visoki sestanek prav v času Strateškega foruma Bled v Sloveniji. Zato smo na STO aktivni v koordinacijski skupini držav CEEC za področje turizma, katerega cilj je povečati prepoznavnost regije CEEC, spodbujanje letalskih povezav s Kitajske in oblikovanje skupnih produktov, zanimivih za kitajski trg.«

Turizem je ena od najhitreje rastočih panog v svetu. Po podatkih UNWTO prispeva na globalni ravni 9 % BDP in zaposluje vsakega 11. zaposlenega. Predstavlja 6 % svetovnega izvoza. Strokovnjaki napovedujejo, da bo rast turizma še naprej pozitivna in sicer 4-5 % letno v povprečju na globalni ravni, na ravni Evrope 3-4 %. Evropa predstavlja največji delež v mednarodnih prihodih, čeprav le-ta zadnja leta pada.

Svet v letu 2015 deluje manjši in dostopnejši. Države zaradi zrelosti tradicionalnih trgov in iskanja perspektivnih poslovnih priložnosti, na široko odpirajo vrata in zračni prostor novim trgom. Več partnerjev se povezuje, lažje odprejo vrata, ob tem pa ustvarjajo bolj pravičen, toleranten in odprt svet.

Nacionalna horizontalna in vertikalna partnerstva v današnjem konkurenčnem okolju tako niso dovolj, potrebujemo internacionalno, globalno mrežo partnerjev. Evropske države med drugim sodelujejo v okviru makro-regionalnega povezovanja. Republika Slovenija je edina država EU, ki sodeluje v 3 makro-regionalnih strategijah kot celotna država; podonavski, jadransko jonski in v pripravah na alpsko. Pri tem gre za proces medvladnega sodelovanja. Nacionalni interesi se na nivoju (makro) regije uskladijo in s tem bolj učinkovito prispevajo k razvoju posamezne države in sočasno celotne regije. V makro regijah sodelujejo tudi države nečlanice EU: kandidatke za članstvo in države vzhodnega partnerstva. Znotraj makro regionalnih povezav lahko partnerji rešujejo specifične skupne izzive (makro)regije, tudi na področju turističnega razvoja in promocije.

 

Turizem že leta stavi na partnerstva. Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma je pomenljiv naslov Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016. Partnersko trženje za doseganje sinergijskih učinkov je opredeljeno kot eden izmed petih ukrepov za učinkovito trženje Slovenije kot turistične destinacije. Partnerji so vsi subjekti iz zasebnega, javnega in civilnega področja turizma. Slovenija je že vključena v številne mreže in sklepa partnerstva na najrazličnejših področjih turizma, obenem pa se vključuje v nove iniciative in le-te tudi sama podaja.

 

Nov korak partnerstev na področju turizma predstavlja platforma, ki jo skupaj ustvarjata Centralna in Vzhodna Evropa ter najvišji predstavniki Kitajske nacionalne turistične administracije, t.i. platforma 16+1. Služi kot dragocen instrument, organizacijski model, za preseganje številnih omejitev in doseganje še boljših rezultatov v turističnem sektorju. Države Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) tako zremo v isto smer, proti razvijajočim se trgom (emerging markets), ki z vidika vizumskega režima, letalskih povezav, kot tudi z vidika medkulturnih razlik predstavljajo velik izziv za Evropo, hkrati pa izjemen potencial. CEEC države lahko skupaj dosežemo sinergijske učinke in zastavljeni cilj – Centralno in Vzhodno Evropo na prekomorskih trgih predstaviti na bolj učinkovit način, kot eno celostno destinacijo. Milijarda turistov predstavlja milijardo priložnosti za rast, nova delovna mesta, razvoj lokalnih in manj razvitih destinacij, okoljsko odgovornost in povečanje vsesplošnega spoštovanja. Le skupaj lahko milijardo turistov spremenimo v milijardo priložnosti.

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *