Ljubljana praznuje 2000 let Emone

Dva tisoč let pred Ljubljano je tu stalo rimsko mesto Emona. Leto 2014, ko Ljubljana praznuje jubilej Emone, bo zaznamoval živahen program dogodkov in doživetij, ki bodo obujala vzdušje rimskih časov.

“Salvete, grati nobis Emonam venitis” (Pozdravljeni, dobrodošli vi, ki ste prišli k nam v Emono)!

Leta 14. n.št. je rimska kolonija Julija Emona (Colonia Iulia Aemona) že stala na območju današnjega mestnega središča Ljubljane. O tem priča napis, ki govori o donaciji, ki sta jo mestu podelila cesar Avgust in Tiberij. Emona, ki je imela zaradi svoje lege pomembno vlogo v obrambnem sistemu rimskega imperija, je cvetela med 1. in 5. stoletjem n.št. V mestu, ki je bilo zgrajeno po rimskem vzoru in je delovalo v skladu z rimsko politično in religiozno ureditvijo, je verjetno živelo okoli 5.000 kolonistov, ki so se ukvarjali s kmetovanjem, trgovino in obrtjo.

Rimske znamenitosti Ljubljane

Ostanki antične Emone še danes čakajo skriti med ljubljanskimi ulicami in trgi. Poleg ogleda eksponatov v Mestnem muzeju Ljubljana in Narodnem muzeju Slovenije, je mogoče obiskati še dva arheološka parka (Emonska hiša in Zgodnjekrščansko središče), del nekdanjega mestnega obzidja na Mirju, interaktivno predstavitev iEmona in vrsto manjših spomenikov.

Dogajanje ob 2000-letnici Emone

V Mestnem muzeju Ljubljana bo od konca maja naprej na ogled obsežna razstava o zgodovini Emone in njeni vlogi znotraj imperija. Narodni muzej Slovenije bo počastil obletnico Emone z odprtjem stalne razstave o rimski dobi na slovenskih tleh. Ave Emona, osrednji dogodek ob 2000-letnici Emone (22.-24. avgusta), bo skušal poustvariti vzdušje iz rimskih časov. Poleg teh osrednjih dogodkov se bo zvrstilo še več zanimivih razstav in drugih prireditev.

Doživetje rimske Emone

Doživite vzdušje “rimske” Ljubljane! V spremstvu legionarja in turističnega vodnika si nadenete rimska oblačila in se sprehodite po ulicah in trgih, ki skrivajo sledi Emone. Na ulični uprizoritvi se seznanite s kulturo, navadami ter vsakdanjim življenjem prebivalcev Emone. Večerni ogledi se odvijajo v soju bakel.

Author: geatv

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.