EUROPSKA UNIJA DANES OBELEŽUJE DAN NATURE 2000

V EU danes obeležujemo dan Nature 2000

VIR:  http://ljnovice.si/  https://wp.me/p8AEPN-Qz

Jernejev kanal Seča
V EU danes obeležujemo dan Nature 2000. Slovenija ima med vsemi članicami EU najvišji delež ozemlja zavarovan s tem omrežjem, kar je odraz njene izredne biotske raznovrstnosti.
Omrežje Natura 2000 s svojimi 27.000 območji v vseh državah članicah EU deluje kot dejavnik pri ohranjanju bogate evropske dediščine in ponuja možnosti za rekreacijo, krepitev zdravja, turizem, umetniško izražanje, izobraževanje in osveščanje o bogati naravni dediščini. EU je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje direktive o pticah iz leta 1979 in direktive o habitatih iz leta 1992.
Most na Soči
V Sloveniji znotraj območij Nature 2000 živi slabih 130.000 ljudi, na ravni EU pa največ uro hoda od prvega območja več kot dve tretjini prebivalstva. “To prinaša možnosti, da naravo spoznavamo iz prve roke in tudi sami prispevamo k njeni ohranitvi,” so prepričani na ministrstvu.
v naravi
Natura 2000 se v Sloveniji ob tem razteza na ozemlju 55 občin oz. četrtine vseh v Sloveniji. Tri občine imajo v Naturo 2000 vključeno celotno ozemlje, to so Velika Polana, Grad in Gornji Petrovci. Več kot 99 odstotkov občinskega ozemlja imajo vključenega občine Šalovci, Rogašovci, Hodoš, Kuzma, Kobilje, Kostel, Osilnica in Bistrica ob Sotli./LN

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.