SVETOVNI DAN ČEBEL – 20. MAJ – VELIKA OBVEZA ZA SLOVENIJO

Združeni narodi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je danes v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan bo svetovna javnost vsako leto opozorjena na pomembnost ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, opomnjena na pomen čebel za celotno človeštvo ter pozvana h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje. Resolucijo je ko-sponzoriralo 115 držav, med njimi tudi ZDA, Kanada, Kitajska, Ruska federacija, Indija, Brazilija, Argentina, Avstralija ter vse države članice Evropske unije.

Podrobnejše informacije o 20. maju in pomembnosti čebel

Slovenija je predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega pridelka ter s tem dnevi in tedni medu. 20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše (1734-1773), ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to področje v tistem času. Bil je prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu, ki ga je cesarica Rimskega cesarstva Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju.

Študije Organizacije združenih narodov in Svetovne zveze za varstvo narave kažejo, da se populacije čebel in drugih opraševalcev pomembno zmanjšujejo, zaradi česar čebele in drugi opraševalci postajajo čedalje bolj ogrožene živalske vrste. Na to vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človeških aktivnosti: intenzivno kmetijstvo, široka uporaba pesticidov in onesnaževanje z odpadki. Čebele so izpostavljene novim boleznim in škodljivcem, zaradi naraščajočega števila svetovnega prebivalstva se krči njihov življenjski prostor, poleg tega preživetje in razvoj čebel in drugih opraševalcev čedalje bolj ogrožajo tudi podnebne spremembe.

Podatki FAO kažejo, da imajo čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. Po oceni na podlagi mednarodne študije Medvladne platforme o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah iz leta 2016 je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, vredna od 235 do 577 milijard ameriških dolarjev. Poleg tega so kmetijske rastline, ki potrebujejo opraševanje, pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, zlasti za male in družinske kmetije v državah v razvoju. Nenazadnje imajo čebele pomembno vlogo tudi pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Kot dober bioindikator razmer v okolju nam sporočajo, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati. S pravočasno zaščito čebel in drugih opraševalcev bomo pomembno prispevali k reševanju vprašanj globalne preskrbe s hrano in odpravi lakote v državah v razvoju. Ustavili bomo nadaljnje izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov in tako prispevali tudi k ciljem trajnostnega razvoja, ki so opredeljeni v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

Slovenska pobuda za razglasitev Svetovnega dne čebel

Republika Slovenija je zato na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 v okviru OZN začela postopke za razglasitev svetovnega dneva čebel in predlagala resolucijo, ki izpostavlja pomen čebel in drugih opraševalcev.

Pobuda je bila sprejeta na 40. zasedanju Konference FAO v Rimu, dne 7. julija letos; postopek pa je bil uspešno zaključen danes s soglasnim sprejetjem resolucije o Svetovnem dnevu čebel na Generalni skupščini Združenih narodov.

Slovenija se uvršča v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, kjer je vsak 200. prebivalec čebelar. Za več deset tisoč Slovencev je čebelarstvo način življenja z dolgo tradicijo, čebela, še posebej avtohtona kranjska sivka, pa je del slovenske narodne identitete. Slovenija je edina država članica Evropske unije, ki je zakonsko zaščitila svoje čebele, poleg tega je leta 2011 med prvimi državami članicami EU na ozemlju Slovenije prepovedala uporabo nekaterih čebelam škodljivih pesticidov.

SVETOVNI DAN ČEBEL, 20. MAJ, PRED VRATI

 

Minister mag. Dejan Židan:

»Slovenija je s svetovnim dnevom čebel dobila veliko obvezo«

Ljubljana, 15. 5. 2018 – Minister mag. Dejan Židan je pred 1. obeležitvijo svetovnega dne čebel danes medijem predstavil namen, prehojeno pot in cilje enega največjih diplomatskih dosežkov v zgodovini Slovenije. Na dogodku so sodelovali tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč ter župana občin Žirovnice in Ivančna Gorica, ki so podrobneje predstavili potek in program dogodkov, ki se bodo zvrstili od 18. do  20. maja. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi spominski kovanec, ki ga je izdala Banka Slovenije. Po srečanju z mediji je minister mag. Židan odprl  tematsko slikarsko razstavo »Medena umetnost«.

Rezultat iskanja slik za čebele slike

Minister mag. Dejan Židan je na novinarski konferenci uvodoma predstavil kronologijo poteka razglasitve svetovnega dne čebel, od ideje leta 2014 do razglasitve na Generalni skupščini ZN 20. decembra lani. »Svet naš svetovni dan čebel razume kot preprečevanje borbe proti lakoti; še vedno namreč drži podatek, da je na svetu 815 milijonov lačnih, marsikje je lakota zaradi vojn, marsikje pa tudi zaradi podnebnih sprememb, ki še posebej ogrozijo čebele in opraševalce«. Minister je posebej poudaril vlogo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo  (FAO), ki je pristojna za preprečevanje lakote v svetu. »S soglasjem FAO v Rimu je bila namreč uspešnost končne razglasitve pobude za svetovni dan čebel veliko bolj gotova«. V nadaljnjem postopku vložitve pobude pri OZN v New Yorku pa je bilo zato 20. decembra lani kar 115 držav sopodpisnic naše pobude«. Slovenija je sicer z razglasitvijo svetovnega dne čebel dobila veliko obvezo. »Zavedamo se, da so pred nami številne naloge, ena od teh je Program odličnosti v čebelarstvu, vzpostavitev delovanja Mednarodne čebelarske akademije, potekajo pa intenzivni pogovori na ravni EU za zaščito čebel«. Če nam ta zaščita uspe, bo po besedah mag. Židana čebelarstvo na ravni EU lahko obravnavano (in tudi financirano) na enak način kot kmetijstvo. V prihodnjih dneh se bo število dogodkov na temo svetovnega dne čebel še večalo. Minister mag. Židan je ob tem izpostavil, da danes res drži misel, ki jo je pred časom izrekla državna sekretarka mag. Strniša, da »svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet«.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije, idejni oče svetovnega dne čebel Boštjan Noč, je medijem  izpostavil nujnost ozaveščanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev. »Svetovni dan čebel se praznuje skoraj dva meseca in se bo intenzivno praznoval v prihodnjih dneh tako v Sloveniji kot tudi v tujini«. Svetovni dan je po njegovem mnenju posvečen predvsem intenzivni skrbi za čebele, kar lahko še posebej podpremo s Programom odličnosti v čebelarstvu kot tudi z zaščito čebel na ravni EU. Boštjan Noč je na kratko predstavil še program svetovne čebelarske konference, na kateri bodo svetovni strokovnjaki spregovorili o različnih vidikih čebelarstva (petek, 18. 5. 2018) ter pozval vse prisotne, naj ta teden začnejo z žlico medu. Več o petkovi konferenci…

V nadaljevanju je državna sekretarka mag. Tanja Strniša podrobneje predstavila program mednarodne ministrske konference z naslovom »Pomen čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti« (sobota, 19. 5. 2018), ker je Slovenija kot pobudnica zavezana, da idejo uresniči tudi v praksi. Do danes je udeležbo na konferenci potrdilo 21 delegacij, praktično iz vsega sveta. Konferenca, na kateri ne bo manjkala niti medena potica, bo potekala v dveh delih: v prvem delu bodo razpravljavci posvetili pozornost vlogi čebel in ostalih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti in boju proti lakoti, v drugem delu pa vlogi čebel in ostalih opraševalcev pri zagotavljanju ekosistemskih storitev za kmetijstvo in ohranjanj okolja, vprašanju ogroženosti čebel ter ukrepanja za njihovo zaščito. Zaključni nagovor  ministrske konference bo  podal José Graziano da Silva, generalni direktor FAO, ministri in njihovi namestniki iz sodelujočih držav pa bodo sprejeli skupno izjavo. Več o sobotni ministrski konferenci…

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je predstavil dogajanje v Višnji Gori. Tam bo namreč v petek, 17. 5. ob 19ih odkrito posebno obeležje Kranjske sivke, ki ga je izdelal oblikovalec Robert Kuhar, Višnja Gora pa je znana kot rojstni kraj Kranjske sivke. V gradu Podsmreka pri Višnji Gori je namreč sredi 19. stoletja živel in deloval baron Emil Rošic (Rotschutz), ki se je kot trgovec s čebelami ukvarjal s preučevanjem kranjske čebele in utemeljitve njenih dobrih lastnosti ponesel v svet. Poleg tega obeležja je v stari osnovni šoli načrtovana tudi ureditev Hiše kranjske čebele, ki naj bi bila del Mednarodne čebelarske akademije, z njo pa bodo obuditi tudi samo Višnjo Goro, ki letos praznuje 540. obletnico mestnih pravic. Več o dogodku…

Župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar je predstavil osrednjo proslavo ob 1. obeležitvi svetovnega dne čebel, ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja (nedelja, 20. 5. 2018). Dogajanje se bo sicer začelo že dopoldne z otvoritvijo medene vasi ter bogatim drugim dogajanjem, osrednji proslavi pa bo sledilo tradicionalno srečanje slovenskih čebelarjev. Več o nedeljski prireditvi…

Ob svetovnem dnevu čebel je Banka Slovenije izdala priložnostni kovanec za 2 evra, ki ga je podrobneje predstavil direktor Oddelka za gotovinsko poslovanje pri Banki Slovenije Gregor Miklavčič. Na kovancu je globus upodobljen v obliki satovja, prazne celice satovja predstavljajo morje, medtem ko je kopno prikazano z zapolnjenimi celicami v satovju. Avtor dizajna je Janez Bizjak z Bleda.

Po koncu novinarske konference je minister mag. Dejan Židan v avli stavbe na Dunajski 22 otvoril razstavo z naslovom »Medena umetnost«, ki so jo pripravili ljubiteljski slikarji iz Likovnega društva Laško. Slikarska razstava, ki obsega 16 likovnih del v velikosti 100 x 60 cm, je rezultat navdiha in poklona ljubiteljskih slikarjev velikem uspehu Slovenije, ki se je s prizadevanji in dolgoletno tradicijo čebelarstva postavila na sam vrh svetovnega čebelarskega zemljevida. Razstava bo na ogled do torka, 22. 5. 2018.

*     *     *

RAZSTAVA: SVETOVNI DAN ČEBEL
15. 5. 2018 – 10:00
preddverje dvorane Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana
Razstavo Državni svet organizira s Čebelarsko zvezo Slovenije in ljubljanskimi čebelarskimi društvi. Predstavljeni bodo panoji o izhajanju Slovenskega čebelarja, ki  praznuje 120-letnico izhajanja, kotiček za starejše letnike Slovenskega čebelarja, Čebelarski terminološki slovar ter druga čebelarska literatura, makete čebelnjakov, medovite rastline vrtnarije Trajnice Golob – Klančič ter promocijski kotiček ljubljanskih čebelarskih društev.
Razstava bo odprta do 1. junija 2018.

Prireditve ob Svetovnem dnevu čebel:

https://www.worldbeeday.org/si/dogodki/kaj-in-kdaj/dogodek/53-svetovna-cebelarska-konferenca-globalni-izzivi-v-cebelarstvu.html

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.