V SLOVENIJO PRIHAJAJO VODILNI STROKOVNJAKI ZA TRAJNOSTNI TURIZEM

LOGO TRAJNOST 2

V Slovenijo prihajajo vodilni strokovnjaki za trajnostni turizem

 

 FOTO TRAJNOST 2016

Ljubljana, 19. avgusta – Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni Global Green Destinations Day, ki bo potekal od 27. do 28. septembra 2016 v Grand hotelu Union v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, ponuja zanimiv in pester program, v okviru katerega se bodo srečali vodilni strokovnjaki na področju trajnostnega turizma. Na predavanjih, študijskih panelih in delavnicah bodo obravnavali vse ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pametnega razvoja mest in lokalnih skupnosti, zelenih prevozov za danes in jutri, družbenih sprememb, trajnostnega upravljanja hotelov in izobraževanja o zelenem turizmu.

 LOGO TRAJNOST 2

Odprtje dogodka na svetovni dan turizma v družbi svetovne turistične organizacije UNWTO

Global Green Destinations Day bo uradno odprl svoja vrata na dan svetovnega dneva turizma v torek, 27. 9., s pozdravnim nagovorom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in poudarkom na različnih vidikih udejanjanja trajnostnega razvoja turizma. Vrhunec prvega dne bo večerna prireditev na Ljubljanskem gradu, kjer bo udeležence nagovoril tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

 

Živi laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Turizma Ljubljana kot osrednjega partnerja in soorganizatorja dogodka v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace, ponuja več kot 30 predavanj in delavnic na temo trajnostnega razvoja v turizmu, predstavitev 100 najuspešnejših trajnostno naravnanih turističnih destinacij sveta in svečano podelitev priznanj ponudnikom zelenih rešitev v turizmu za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

 

SUCF2|Buildings/Landmarks|Parks/Outdoor|Miscellaneous$|0N|000000000000000000000000000000000000000000|istockphoto@$0x6x186.15$0x6x216.15@fotolia@1001001.5_50020003.921@dreamstime@$61$72@bigstockphoto@Places.Landmarks/Monuments$Architecture.Landmarks/Monuments$Places.European Cities@depositphotos@$30@pond5@$116$87||ljubljana$Ljubljana^Slovenia_Ljubljanica River^River$slovenia$Slovenia^Balkans$panorama$Panoramic^Composition_Skyline^Cityscape_$landmark$Famous Place^Description$cityscape$Cityscape^City$city$City^Human Settlement_$capital$Capital Cities^_$aerial$Aerial View^High Angle View_$architecture$Architecture^$travel destination$Travel Destinations^Travel$building$Built Structure^Man Made_$castle$Castle^Built Structure_$center$Center^Part Of_$church$Church^Place of Worship$cloud$Cloud^Sky_Cloudscape^Cloud_$europe$Europe^Geographical Locations$european$Europe^Geographical Locations_European Culture^Traditional Culture_$evening$Dusk^Twilight_$forest$Forest^Tree Area$fortress$Fort^Built Structure$hill$Hill^Land Feature$historic$History^$illuminated$Illuminated^Luminosity$landscape$Landscape^Non-Urban Scene_$ljubljana castle$Ljubljana Castle^Ljubljana$medieval$Medieval^Time Period_$old$Old^Condition_$outdoors$Outdoors^Setting$panoramic$Panoramic^Composition$picturesque$Idyllic^$romantic$Romance^$roof$Roof^Building Feature$scene$Non-Urban Scene^Setting_$skyline$Skyline^Cityscape$street$Street^Urban Road$structures$Built Structure^Man Made_$sun$Sun^Sky_Sunlight^Light Effect$sunset$Sunset^Dusk$tourism$Tourism^Travel_Travel^$tourist attraction$Travel Destinations^Travel_Famous Place^Description$tower$Tower^Built Structure$town$Town^Human Settlement$travel$Travel^_Traditional Culture^_$urban$Urban Scene^Setting_City Life^$view$Cityscape^City_$slovenian$Slovenia^Balkans$skyscraper$Skyscraper^Built Structure$river$River^Flowing Water|$$0$0$0|_________________________________________|000000000000000000000000000000000000000100|

Trajnostni turizem zadeva delovanje in spremembe na več področjih, ki vključujejo tako politični okvir planiranja in zaposlovanja kot tudi transporta in regionalnega razvoja. Za uspeh politike trajnostnega turizma je potrebna njena integracija skozi vsa ta področja ter sodelovanje in koordinacija med akterji različnih sektorjev (javni, zasebni, civilni). Kako se znotraj mednarodnih organizacij lotevajo izzivov, ki jih prinaša planiranje razvoja trajnostnega turizma, bosta na dogodku spregovorila predsednik Global Sustainable Tourism Council GSTC in direktor programa za trajnostni turizem pri Svetovni turistični organizaciji UNWTO Luigi Cabrini in direktorica politik in komunikacij pri World Travel & Tourism Council WTTC Olivia Ruggles-Brise.

 

 FOTO TRAJNOST 2016

Slovenia Green in Zelena shema slovenskega turizma

 

Trajnostni razvoj turizma je strateška prioriteta Slovenske turistične organizacije, ki je v ta namen leta 2015 uvedla Zeleno shemo slovenskega turizma. Gre za certifikacijski sistem, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira. Kako Slovenska turistična organizacija uspešno uresničuje svoje strateške cilje na področju trajnostnega razvoja turizma, bo na dogodku prestavila direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak.

Med drugim bodo v prvem dnevu dogodka svoje poglede na trajnostni turizem izpostavili še predsednik Sustainable Travel Internationa Brian Mullis, predsednik mednarodne organizacije Green Destinations in organizator dogodka Albert Salman in izvršni direktor pri ATTA – Evropa Chris Doyle.

 

Zelene rešitve in novi poslovni modeli najuspešnejših trajnostno naravnanih turističnih destinacij sveta 

Drugi del konference bo posvečen razkrivanju faktorjev uspeha pri uvajanju trajnostnih prijemov in zelenih rešitev, ki destinacijam in ponudnikom omogočajo bolj trajnostno delovanje. Svetovna turistična organizacija United Nations World Tourism Organization

 

FOTO TRAJNOST 2016

UNWTO definira trajnostno delovanje v turizmu kot delovanje, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive ter hkrati zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev (definicija trajnostnega turizma, UNWTO, 2013). Uveljavljanje zelenih rešitev in trajnostno naravnanih ukrepov znotraj destinacije je kontinuiran proces, ki zahteva redno spremljanje vplivov in uvajanje tako preventivnih kot kurativnih ukrepov. Več o tem bosta na dogodku povedala Carel Drijver, vodja razvoja pri WWF Nizozemska in predsednik Care for Destinations, ki bo spregovoril oodnosu med turizmom in zaščito obmorskih področij, in Marloes van de Goor iz mednarodne organizacije Earth Travel, ki bo predstavil, kako obiskovalcem inovativno predstaviti zeleno ponudbo destinacij.

 

Posebna gostja dogodka pa bo tudi ena najboljših slovenskih kuharskih mojstric in trenutno zvezda v Netflixovi oddaji Chefs Table Ana Roš iz Hiše Franko, ki bo predstavila, kako pomembna je izkušnja lokalne kulinarike pri turističnih doživetjih.

 

Konferenca se bo zaključila z diskusijo, kako združiti moči v letu 2017, ki bo v celoti posvečeno trajnostnemu turizmu.  Ta za Slovensko turistično organizacijo ostaja ključna razvojna prioriteta, ki spodbuja skladen razvoj tako na okoljskem kot na družbenem in ekonomskem področju.

 

 

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 kot primer dobre prakse v zelenem turizmu

 

Za Ljubljano je letos posebno leto, saj je Zelena prestolnica Evrope 2016. Ta prestižni naziv je Mestni občini Ljubljana podelila Evropska komisija, ki vsako leto nagradi mesto z visokimi okoljskimi standardi in ambicioznimi cilji v trajnostnem razvoju. Kot so v svoji obrazložitvi izpostavili, je prestolnica Slovenije v najkrajšem času uvedla največ sprememb v kakovosti življenja v pravo smer. Postala je vseevropski zgled, kako organizirati življenje v mestu, ki jeokolju, bivanju in turističnemu obisku prijazno.

SUCF2|Buildings/Landmarks|Parks/Outdoor|Miscellaneous$|0N|000000000000000000000000000000000000000000|istockphoto@$0x6x186.15$0x6x216.15@fotolia@1001001.5_50020003.921@dreamstime@$61$72@bigstockphoto@Places.Landmarks/Monuments$Architecture.Landmarks/Monuments$Places.European Cities@depositphotos@$30@pond5@$116$87||ljubljana$Ljubljana^Slovenia_Ljubljanica River^River$slovenia$Slovenia^Balkans$panorama$Panoramic^Composition_Skyline^Cityscape_$landmark$Famous Place^Description$cityscape$Cityscape^City$city$City^Human Settlement_$capital$Capital Cities^_$aerial$Aerial View^High Angle View_$architecture$Architecture^$travel destination$Travel Destinations^Travel$building$Built Structure^Man Made_$castle$Castle^Built Structure_$center$Center^Part Of_$church$Church^Place of Worship$cloud$Cloud^Sky_Cloudscape^Cloud_$europe$Europe^Geographical Locations$european$Europe^Geographical Locations_European Culture^Traditional Culture_$evening$Dusk^Twilight_$forest$Forest^Tree Area$fortress$Fort^Built Structure$hill$Hill^Land Feature$historic$History^$illuminated$Illuminated^Luminosity$landscape$Landscape^Non-Urban Scene_$ljubljana castle$Ljubljana Castle^Ljubljana$medieval$Medieval^Time Period_$old$Old^Condition_$outdoors$Outdoors^Setting$panoramic$Panoramic^Composition$picturesque$Idyllic^$romantic$Romance^$roof$Roof^Building Feature$scene$Non-Urban Scene^Setting_$skyline$Skyline^Cityscape$street$Street^Urban Road$structures$Built Structure^Man Made_$sun$Sun^Sky_Sunlight^Light Effect$sunset$Sunset^Dusk$tourism$Tourism^Travel_Travel^$tourist attraction$Travel Destinations^Travel_Famous Place^Description$tower$Tower^Built Structure$town$Town^Human Settlement$travel$Travel^_Traditional Culture^_$urban$Urban Scene^Setting_City Life^$view$Cityscape^City_$slovenian$Slovenia^Balkans$skyscraper$Skyscraper^Built Structure$river$River^Flowing Water|$$0$0$0|_________________________________________|000000000000000000000000000000000000000100|

V programu velja izpostaviti ljubljansko Zeleno učilnico na prostem, ki bo pod vodstvom licenciranih vodnikov Turizma Ljubljana potekala prvi dan dogodka med 15. in 18. uro. Udeleženci se bodo lahko prijavili za naslednje teme: (1) Zelena mobilnost, (2) Lokalne

 

 

 

dobrine, (3) Zelene nastanitve ter (4) Zeleno in aktivno in tako spoznavali zelene točke in trajnostne ukrepe, ki so Ljubljani prinesli naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

 

 FOTO TRAJNOST 2016

Posebni študijski paneli z mednarodnimi strokovnjaki

 

Zaradi vse večje prepoznavnosti koncepta trajnostnega razvoja turizma in povpraševanja turistov po trajnostnih proizvodih se počasi, a vztrajno vse več hotelov in destinacij odloča za trajnostno usmerjeno delovanje. Predvsem hotelski sektor, ki je eden glavnih zaposlovalcev v turizmu in hkrati tudi eden najintenzivnejših potrošnikov energije in vode, se vedno bolj obrača k trajnostnim ukrepom, ki bi omogočali izboljšanje energetske učinkovitosti. V sodelovanju z vrsto priznanih mednarodnih organizacij s področja trajnostnega razvoja, kot so Umanotera, The International Ecotourism Society TIES inTravelife, se bodo na dogodku zvrstili posebni študijski paneli, ki bodo podrobno obravnavali, kakšen je pomen lokalnih izkušenj za uspeh trajnostnega turizma, katereprednosti in izzive prinašajo trajnostni pristopi hotelirstvu, kaj pomeni zelena mobilnost in kako zelene pristope čim bolje tržiti z uporabo zelenega marketinga.

 

Pod okriljem mednarodne organizacije ATTA se bo tudi zvrstil poseben dogodek, imenovanAdventureConnect, ki bo povezal deležnike na področju športnega in aktivnega turizma: ponudnike športne opreme, predstavnike najpomembnejših blagovnih znamk, organizatorje potovanj in predstavnike destinacij.

 

 FOTO ZELENA POKRAJINA

Svečana podelitev nagrad najbolj zelenim ponudnikom in destinacijam sveta

 

Na svečanosti prvega dne dogodka Global Green Destination Day bodo razglasili TOP 100 Sustainable Destinations, najboljše destinacije z vidika trajnostnega razvoja – med kandidatkami za naziv je tudi Ljubljana. Druga iniciativa predstavlja Top 10 zelenih rešitev in bo nagradila najbolj inovativne ideje na področju infrastrukture in tehnologije, ki omogočajo turističnim ponudnikom uvedbo zelenih praks v turizmu. Najbolj naprednim destinacijam na področju trajnostnega turizma pa bodo podelili certifikate Slovenia Green,  Quality Coastin  Quality Destinations.  Za slednjega se poteguje

Slovenija, ki so jo  kot prvo državo Evrope celostno ocenili po mednarodnih merilih trajnosti.

Global Green Destinations Day služi kot izhodišče za spodbujanje praks, ki podpirajo edinstvene posebnosti destinacij, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ravnotežje med zaščito in dostopnostjo naravne in kulturne dediščine, skladen razvoj lokalnih skupnosti.  PolegStrateškega foruma Bled (5.–6. september; www.bledstrategicforum.org) predstavlja osrednji dogodek v Sloveniji na temo trajnostnega turizma.

 

 

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com.

 LOGO TRAJNOST 2

Dodatna novinarska vprašanja, prosimo, naslovite na  info@greendestinationsday.com.

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *