SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA ODLIČNO OBISKANA

LOGO GIZ TERME          LOGO STO 3

 

V turizmu ni naključij! Na vrhuncu glavne sezone v slovenskih naravnih zdraviliščih zaradi izjemnega minulega dela podirajo rekorde.

 

FOTO TERME TOPOLŠICA1

V prvem poletnem mesecu so tuji gostje v slovenskih naravnih zdraviliščih presegli 14-odstotno rast v hotelskih prenočitvah in se že skoraj izenačili v deležu z domačimi. V juliju tako beležimo nekaj več kot 100.000 prenočitev domačih gostov (indeks 102,0) in 92.500 tujih prenočitev (indeks 114,4). Izjemna rast pa je bila zabeležena med domačimi gosti v apartmajih, kjer je rast prav tako več kot 14-odstotna; med tujimi gosti je bil obisk gostov v apartmajih sicer tudi boljši za 7,6 odstotka, vendar je bilo prenočitev tujih gostov v apartmajih za 4,6 odstotka manj. Tudi v kampih je bilo zabeleženih, ob siceršnji rasti gostov, precej manj tujih prenočitev (indeks 91). Vse kaže, da  je tujce nekoliko padavin in osvežitev hitreje pregnalo drugam kot domače goste.

FOTO TERME ŠMARJETA

Največ so k skupnim dobrim rezultatom v zdraviliščih, poleg domačih gostov, prispevali gostje iz Avstrije – ti so med tujimi gosti najštevilčnejši in beležijo konstantno rast (v prvih 7 mesecih + 2 odstotka, nominalno 156.500 prenočitev), še pogumnejši pa so ponovno gostje iz Italije, kjer je rast res zelo močna, saj je bilo prenočitev kar za 8 odstotkov več kot lani in so tako že presegli 107.400 prenočitev. Gostje iz teh dveh držav so resnično prevladovali, saj predstavljajo 43,3 % vseh tujih prenočitev oziroma celo 21,3 % vseh prenočitev skupaj. Na tretjem mestu po številu gostov so se še okrepili gostje iz Hrvaške, ki tudi dosegajo zelo lepe rasti (+ 8 odstotkov pri prihodih in + 6 odstotkov pri prenočitvah).

FOTO TERME MORAVSKE

Med tujimi trgi, ki sledijo, je presenetljivo opazno nekoliko bolj optimistično vzdušje pri gostih iz Ruske Federacije, saj se je močan upad prenočitev  teh gostov iz preteklega (za katastrofalnih 42 %) in začetka tega leta začel precej popravljati, tako da smo v juliju zabeležili celo bistveno več ruskih gostov kot v preteklem letu, in to za kar 23 %. Absolutno lahko to pripišemo vztrajnemu delu na tem zahtevnem trgu tudi v kriznih časih in pa vsekakor odmevnemu obisku ruskega predsednika v Sloveniji. Ob dejstvu, da ruski gostje dosegajo še vedno najdaljšo povprečno dobo bivanja pri nas, je tak trend zelo razveseljujoč in le upamo lahko, da napoveduje sicer simbolično kratek Putinov obisk ponovno boljše čase.

FOTO TERME HOTEL

Da pa v turizmu ni nič prepuščenega naključju, zgovorno kažejo podatki z izraelskega trga, saj se je predvsem zaradi dolgoročnega obdelovanja trga in premišljenih dogovorov s turističnimi agencijami pred več kot letom dni rezultat pokazal letos, ko je trg poskočil za neverjetnih 126 odstotkov in so izraelski gostje z doseženimi 37.000 prenočitvami že na 6. mestu, takoj za nočitvami gostov iz Nemčije. Intenzivno delovanje in sodelovanje z nemškimi organizatorji potovanj pa bo prave rezultate nedvomno pokazalo v prihodnjem letu. Poudariti pa moramo tudi odlično sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo, ki je z letošnjo nosilno temo »ZDRAVE VODE« namenila vodilnemu turističnemu proizvodu tudi ustrezno mesto. Povečana sredstva za promocijo, okrepljeno oglaševanje na ključnih in perspektivnih trgih ter usmerjenost v digitalno trženje na nacionalnem nivoju pa ima najboljše prodajne učinke, ko se k tem akcijam s konkretnimi ponudbami priključijo tudi posamezni ponudniki.

 

FOTO TERME OLIMIA3

 

Prav vlaganja v kakovost ponudbe, priprava ustreznih programov različnim ciljnim skupinam, ustrezna cenovna politika z dnevnim spremljanjem zasedenosti in prilagajanje zahtevam trgov, odlično poznavanje gostov, segmentacija različnim ciljnim skupinam ter dvig prepoznavnosti vodilnega turističnega proizvoda – slovenskih term in zdravilišč so glavni razlogi za dosežene dobre rezultate. Končni cilj pa je, poleg boljšega polnjenja kapacitet, tudi doseganje boljših prodajnih cen in finančnih rezultatov. Le-ti so osnova za nova vlaganja, brez katerih v prihodnosti ne bo mogoče računati na čedalje zahtevnejše in bolj ozaveščene goste.

 www.slovenia-terme.si

 

Author: B. Polanský

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *