USPEŠNO DELO BTC CAMPUSA ŽE ZA PETO GENERACIJO MLADIH

  Program BTC Campus s podjetniškimi veščinami opolnomočil že peto generacijo mladih    Danes je v BTC Cityju Ljubljana skupina 30 diplomantov zaključila program BTC Campus. Gre za peto generacijo mladih diplomantov v Ljubljani, ki jim je  družba BTC v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani omogočila dodatno podjetniško izobraževanje. Mladi so na BTC Campusu okrepili svoje podjetniške veščine, razširili mrežo poznanstev in si povečali možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev.   Po tem, ko je BTC Campus marca 2017 uspešno zaključila druga generacija diplomantov v Murski Soboti, je ta program dodatnega izobraževanja zaključila še peta trideseterica mladih v Ljubljani. Programa so se na predlog Zavoda RS za zaposlovanje udeležili za podjetništvo zavzeti brezposelni diplomanti, stari do 30 let. Že v času poteka BTC Campusa je nekaj udeležencev uspešno prestopilo prag prve (samo)zaposlitve. Koristnost in uspešnost programa odseva tudi skozi novo znanje in poznanstva, ki so prispevala h krepitvi samozavesti mladih.     Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, v svoji poslanici mladim na začetku karierne poti izpostavlja: »Izkazovanje zanimanja je začetek, iskanje priložnosti je korak v pravo smer, drznost za spremembo pa je zametek uspeha. V družbi BTC želimo mlade opolnomočiti, da se aktivno vključijo v družbeni in gospodarski razvoj Slovenije, in njihov idejni potencial pretvoriti v konkretne poslovne rešitve. V sodelovanju s partnerji smo pod okriljem BTC Campusa mladim omogočili, da se dokažejo. Rezultat? Množica navdušujočih poslovnih zamisli! Še več, izkazali so aktivno in usmerjeno iskanje možnosti za uresničitev projektov, ki jih bomo kar nekaj implementirali tudi v našem podjetju«. BTC Campus je edinstveno izobraževanje, kjer udeleženci izpopolnjujejo svoje podjetniške veščine na konkretnih poslovnih izzivih in prek obravnave dobrih praks. Tako so se letošnji mladi poglobili v razumevanje različnih skupin obiskovalcev ljubljanskega BTC Cityja in razmišljali, kako jih nagovoriti prek tradicionalnih komunikacijskih kanalov in še posebej z uporabo sodobnih digitalnih rešitev. Svoje predloge so predstavili predstavnikom uprave družbe BTC in si tako odprli vrata za morebitno prihodnje sodelovanje. BTC Campus je v zagonskem stičišču ABC Hub v BTC Cityju Ljubljana potekal tri mesece. Od marca do maja se je odvilo 12 srečanj v obsegu 36 ur. Predavanja so izvedli predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar. Mag. Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, je opozorila na pomen prenosa znanja med akademsko sredino in gospodarstvom: »Že peto leto zapored sodelujemo v programu BTC Campus, ki poleg aktualnih vsebin vključuje tudi najnovejše metodologije za povečevanje inovativnosti, kar skupaj zelo uspešno naslavlja problematiko zaposlovanja mladih. Edinstven večpartnerski program za mlade tako udeležence spodbuja k iskanju inovativnih...

Read More

DIREKTORICA TURIZMA LJUBLJANA MAG. PETRA STUŠEK IZVOLJENA ZA PODPREDSEDNICO UPRAVE ECM

Na Mednarodni konferenci in Generalni skupščini mednarodne organizacije European cities marketing v Dubrovniku so 31. 5. 2017 za podpredsednico uprave razglasili mag. Petro Stušek, direktorico Turizma Ljubljana. Visok položaj v ugledni organizaciji bo vplival na večjo prepoznavnost Ljubljane kot turistično uspešne trajnostne destinacije v svetu, njena predstavnica pa bo na odločevalskem položaju glede prihodnosti mestnega turizma v Evropi. Foto: Turizem Ljubljana Ljubljana je članica organizacije od ustanovitve mednarodne organizacije European Cities Marketing ECM, ki v letošnjem letu praznuje 10 let. Direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek v organizaciji sodeluje četrto leto, članica uprave je postala junija 2015. V tem času so se odvila številna srečanja na strokovnem nivoju, kjer je sodelovala in predstavljala vlogo in zmagovalno miselnost in delovanje Ljubljane kot trajnostne destinacije. V vsem času je vpeljevala v organizacijo trajnostno delovanje, vključujoč trajnostno naravnana srečanja ECM v različnih evropskih destinacijah.Na podlagi številnih nagrad kot posledici trajnostnega razvoja turizma v Ljubljani in njenega delovanja v upravi in sami organizaciji je bila na letošnji ECM Mednarodni konferenci in Generalni skupščini v Dubrovniku soglasno izvoljena na mesto podpredsednice uprave za prostočasni turizem. Upravo ECM sestavlja predsednik, podpredsednik za prostočasni turizem, podpredsednik za poslovni turizem in (nova pozicija) podpredsednik za marketing mestnega turizma. Petra Stušek ob izvolitvi: »ECM je organizacija, katere najmočnejši člen je mreženje med člani in širjenje znanja in dobrih praks. Organizacija ne deluje klasično, člani se dobivamo vsaj dvakrat letno, pogosto pa tudi na manjših srečanjih strokovnih skupin. Tako se znanje in dobre prakse med člani širijo izredno učinkovito in hitro. Na zadnjih srečanjih smo izmenjali tudi prakse z mesti, ki so bili tarče terorističnih in drugih napadov, kar so žal tragične, vendar dragocene izkušnje tudi za druga mesta. Ponosna sem, da sem izvoljena v upravo te prestižne organizacije, ki se v Evropi in širše ukvarja z mestnim turizmom in imam tako možnost ponesti ime Ljubljane v svet in hkrati soustvarjati globa«   Globalna organizacija za mestni turizem (ECM) povečuje konkurenčnost in uspešnostlnih evropskih mest tako, da deluje kot platforma za sodelovanje profesionalcev v prostočasnem, poslovnem in mestnem turizmu z namenom izmenjave znanj, primerov dobrih praks in mreženja. Poleg tega so usmerjeni v iskanje inovativnih rešitev, ki ohranjajo rast obiska, zagotavljanje raziskav in orodij za primerjavo uspešnosti mest in povečanje učinkovitosti, izobraževanje bodočih odločevalcev in vodij evropskih mest ter podpiranje trajnostnega turizma. Člani organizacije so 105 mest iz celotne Evrope in širše, člani so med drugim tudi Tel Aviv, Jeruzalem in Istanbul. ECM je globalno partner številnih organizacij, s katerimi sooblikuje trende v turizmu in širše. Sodeluje z organizacijami, kot je ArrivalGuides, ETOA, Imex Group, IBTM World, Toposophy, Digital Tourism Think Tank, Modul University Viena, Forward Key, MKG Hospitality,...

Read More