KOLESARKE BTC CITY LJUBLJANA ODHAJAJO V FRANCIJO

  Ženska Ekipa BTC City Ljubljana se Bo ta vikend udeležila dveh dirk v Franciji, La Classique Morbihan (1,1) v Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1). Tokrat Bodo ZA BTC City Ljubljana nastopile Polona Batagelj, Urša Pintar, Laura Šimenc, Špela Kern, Eugenia Bujak v Martina Ritter. V petek JE na sporedu 102 kilometrska dirka e ciljem proti Plumelecu. V soboto Sledi 108 kilometrska dirka v okolici Plumeleca. http://www.grand-prix-plumelec.com/ La Classique...

Read More

USPEŠNO POSLOVNO LETO 2015 ZA DRUŽBO BTC D.D. LJUBLJANA

    Skupščina delniške družbe BTC potrdila delitev bilančnega dobička ter podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu   Na skupščini  delniške družbe BTC d.d., ki je potekala 26. maja 2016 in so se je udeležili delničarji družbe, katerih delnice so predstavljale 95,34 odstotkov delnic, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2015. Delničarji so s 100 odstotno večino sprejeli sklepe o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnice upravi in nadzornemu svetu, potrdili družbo Ernst&Young za revizorja družbe za poslovno leto 2016,  predlagano spremembo statuta družbe, kakor tudi pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Na skupščini so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe iz katerega izhaja, da družba nadaljuje svojo stabilno rast, s povečevanjem prihodka in čistega poslovnega izida. V letu 2015 je izvedla naložbe v vrednosti 6 mio EUR, zmanjšala  finančni dolg iz naslova preteklih obsežnih investicij in hkrati prestrukturirala  dolgoročna posojila v skupni višini 32 mio EUR z nižjo obrestno mero ter daljšo dobo vračila. V  letu 2015 je družba ustvarila 59,8 mio EUR prihodkov. Z izločitvijo enkratnih in izrednih poslovnih prihodkov v letu 2014, bi bil čisti poslovni izid iz poslovanja leta 2015 višji za 7,6%. Sicer le ta v letu 2015 znaša 5,2 mio EUR. Družba je investirala v različne projekte, ki bodo omogočili njen nadaljnji razvoj med njimi: rekonstrukcijo in izgradnjo dela sodobne štiripasovne Letališke ceste med krožiščema Emporium in Bratislavska-Letališka (cca 500m) s kolesarskimi stezami, peš potmi in ozelenitvijo. Naložbe so bile namenjene tudi v preureditev in nakup novih poslovnih prostorov, ureditev hladilnice v Logističnem centru,  prenovo prostora za namene ABC pospeševalnika in podjetniško zagonskega mesta ABC Hub ter v posodobitev nakupovalnega središča v Murski Soboti. Družba z investiranjem dobička iz utečenih dejavnosti v nova, inovativna področja dokazuje, da je generator novih poslovnih priložnosti. Z ustanovitvijo ABC pospeševalnika lanskega marca se je  uresničil cilj, zastavljen v dolgoročni Strategiji družbe 2020 in sicer, da je BTC City leta 2015 postal inovativno mesto. Leto 2015 je bilo v ABC pospeševalniku namenjeno utrjevanju kredibilnosti in pridobivanju znanj o delovanju startupov, v letu 2016 pa se ABC pospeševalnik fokusira na globalno širitev svojega delovanja in povečanja trga v München in Silicijevo dolino. Ker pospeševalnik združuje poleg startupov, še mentorje in mednarodne investitorje, strokovnjake iz različnih področij ter mlada in inovativna podjetja se je v BTC Cityju ustvaril celovit startup ekosistem. Globalno pozicioniran pospeševalnik selekcionira najboljše startupe iz celega sveta s tem, da sta v Ljubljani v letu 2015 potekala dva programa z 20 startupi, odslej pa se bo v Ljubljani  kalilo kar 60 startupov letno. Bistvena naloga pospeševalnika je, da se startupi usposobijo za podjetniški prodor na globalne trge. Vsekakor poleg vsega navedenega ta poslovna...

Read More