BTC D.D. IN PRISTOPU NAGRADA PRIZMA ZA SPODBUJANJE KOLESARSKEGA ŠPORTA

    Družbi BTC in agenciji Pristop nagrada Prizma za komunikacijsko odličnost programa spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji       Na 19. Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi, ki se je odvila 14. in 15. aprila 2016, je Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS)  podelilo nagrade za odličnost pri komuniciranju. Med nagrajenci je bila tudi družba BTC, ki je v sodelovanju z agencijo Pristop prejela nagrado Prizma za celovit komunikacijski program za projekt »Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji«. Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo PRSS od leta 2000 podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. Družba BTC in agencija Pristop sta Prizmo prejeli za dveletni komunikacijski projekt »Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji«, ki je uspešno spodbudil kolesarjenje in kolesarske navade Slovencev ter približal kolesarstvo ženskam. Nagrada je priznanje celotni ekipi sodelavcev v družbi BTC, agenciji Pristop in Kolesarskemu društvu Rog ter vsem ostalim partnerjem, ki so dihali s projektom in so ambasadorji kolesarjenja v Sloveniji.     In kako se je rodil navdih za »Kolesarsko zgodbo BTC«? Družba BTC je do 2013 izvedla že več aktivnosti rekreativnega kolesarjenja. Tedaj je prepoznala priložnosti kolesarjenja za širšo družbo ter skladnost kolesarjenja z družbeno odgovorno politiko in poslovno strategijo BTC. Prevzela je aktivno vlogo v razvoju rekreativnega in profesionalnega kolesarjenja v Sloveniji in svoje dotedanje aktivnosti povezala in nadgradila s celovito dvoletno strategijo spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji 2014–2015. Slednja je vključevala številne kolesarske aktivnosti z intenzivno komunikacijsko podporo.     Projekt je presegel cilje, vezane na spodbujanje kolesarjenja in uspešnost komunikacij. Za občutek: število udeležencev Maratona Franja BTC City se je iz 2013 do 2015 povečalo iz 7.182 na 7.658. Delež žensk v vseh kategorijah Maratona Franja BTC City je v istem obdobju zrasel iz 24 % na 30 %, število ogledov spletne strani Maratona Franja BTC City pa iz 11.270 na 172.916. Projekt tako predstavlja dobro prakso družbene odgovornosti zaradi aktivne vloge podjetja na izbranem področju, dolgoročne in partnerske naravnanosti, vsebinske relevantnosti in širine ter navezave na lastni poslovni...

Read More

30 LET IEDC – POSLOVNE ŠOLE BLED

  Ženske voditeljice kot nosilke sprememb         Bled (Slovenija): Prvega dne mednarodne konference Women Leaders, Agents of Change in Europe, organizirane ob 30. obletnici IEDC-Poslovne šole Bled, se je udeležilo več kot 100 vplivnih ženskih voditeljic iz 26 držav. Otvoril jo je predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.  Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je danes obiskal IEDC-Poslovno šolo Bled, na kateri poteka dvodnevna mednarodna konferenca o ženskih voditeljicah kot nosilkah sprememb v Evropi »Women Leaders – Agents of Change in Europe«. Predsednik vlade, ki je konferenco tudi otvoril, je v svojem nagovoru izpostavil, da se morajo ženske soočati z več ovirami, ko želijo sodelovati v politični in gospodarski sferi in da so njihove možnosti vodenja in politične participacije pogosto omejene. Pogosto so ženske premalo zastopane. Premier je poudaril, da ga zelo veseli, da je v tem mandatu Državnega zbora Republike Slovenije največ žensk doslej in da sta število ministrov in ministric v vladi, ki jo vodi, izenačena. Slovenija se vedno znova uvršča med države z najvišjo stopnjo enakosti spolov, po besedah slovenskega premierja pa se mora delo na tem področju nadaljevati. Dejal je še, da je vloga žensk neprecenljiva, da so dobre voditeljice in nosilke sprememb v družbi, kar tudi sam vsakodnevno vedno znova spoznava pri svojem delu.     »V tridesetih letih delovanja se je naših izobraževalnih programov udeležilo preko 75.000 udeležencev iz 83 držav. Veseli smo, da med njimi povečuje delež žensk, zlasti med mladimi – lani jih je bilo 68 odstotkov. Če bi ženske na trgu dela imele enako vlogo kot moški, bi se svetovni letni BDP do leta 2025 povišal za 26 odstotkov,« je poudarila prof. dr. Danica Purg, ustanovna direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled. »Konferenco smo zato organizirali tudi v želji, da predstavimo dobre prakse ženskega voditeljstva in tako mlade navdušimo in predvsem opogumimo za prevzemanje vodilnih položajev.« Melanie Seier Larsen, Principal, The Boston Consulting Group, in predsednica IEDC Alumni Kluba Slovenija, je predstavila ključih pet megatrendov, ki bodo imeli največji vpliv na regijo in na ženske – tako v vlogi nosilk teh trenov kot potrošnic. Izpostavila je sledeče trende:  staranje prebivalstva, zdravje in dobro počutje, boj za talente, pojav novih medijev in novih inovativnih poslovnih modelov. »Ženske kot voditeljice so čedalje bolj prisotne tudi na seznamih najbogatejših in najbolj uspešnih ljudi. In to je nekaj, za kar si moramo prizadevati tudi v prihodnost!«     Danica Purg in Melanie Seier Larsen   Ženske, na čakajte, da vas nagradijo in opazijo. Postavite se zase!   Na okrogli mizi, ki jo je vodil Prof. Pierre Casse, predstojnik katedre za voditeljstvo in IEDC-Poslovni šoli Bled, so sodelovale: dr. Anna Elisabeth...

Read More