DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2015 v NOVI GORICI

  Čas za RE-invencijo! Time to RE-invent!   Dogodek DST je organiziran v skladu s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju slovenskega turizma z vsemi večjimi partnerskimi institucijami s področja turizma v Sloveniji: Ministrstvo za gospodarski razvoji in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornica gorskih centrov – GZS, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zavod Kongresno turistični urad, Društvo turističnih novinarjev Slovenije FIJET Slovenija, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ in druge. V okviru DST so bodo zvrstili pomembni dogodki kot so: Plenarni del DST s podelitvijo najvišjih priznanj v turizmu, 62. Gostinsko turistični zbor, prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna in 18. Slovenski turistični forum.   Slovenski turizem je pred novimi izzivi – številčnejšimi kot kadarkoli do sedaj. Pred nami je proces prevetritve strateških usmeritev, nadaljujejo se procesi lastninskega prestrukturiranja, izkušnje destinacijskega povezovanja so pokazale na probleme organiziranosti, tako na ravni turističnih regij kot destinacij, na novo se konsolidira Slovenska turistična organizacija. Ob tem se spreminjajo poslovni modeli, trg, vrednote in potrošniki, v porastu so produkti, temelječi na »ekonomiji deljenja«. To je čas, ko ni dovolj, da se le odzivamo, prilagajamo, kopiramo. Je čas, ko se je potrebno ustaviti in »pritisniti RESET gumb«. Razmisliti, kako naprej, se inspirirati, inovirati. Je čas za RE-invencijo! Na petih Dnevih slovenskega turizma smo si zadali, da naredimo prav to. Da skupaj pogledamo na aktualne izzive slovenskega turizma, z druge perspektive – z govorniki, ki nas bodo poskušali navdihniti in popeljati izza okvirov, in s primeri dobrih praks – ki jim je to uspelo. Po uvodnem ponedeljkovem plenarnem srečanju z osrednjo govornico Nadyo Zhexembayevo, mednarodno priznano govornico in avtorico prav na področju re-inventiranja, ki mu bo sledila okrogla miza »Čas za RE-invencijo«, bomo v torek to temo aplicirali na tri tematike, v okviru treh panelov: branding oziroma komuniciranje, destinacijski management in produkti. Ste pripravljeni na RE-invencijo?...

Read More

Evropski projekt »My sport is Franja« je bil izbran na Evropskem razpisu Erasmus+ Sport

           http://www.dmslo.si/media/maraton.franja.in.kolesarstvo.btc.kd.rog.pdf   Kolesarsko društo ROG je s podporo BTC d.d. prijavilo projekt z namenom širitve Maratona Franja BTC City, da postane prepoznavna Evropska športna prireditev tesno povezana z Evropsko kulturno dediščino in prenos tega sporočila v širši Evropski prostor. V dvoletnem projektu sodelujejo partnerji iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Slovaške ter podporni partnerji iz Slovenije. Podpora Erasmus+ bo namenjena razvoju izobraževalnega programa FRANJA ACADEMY, izvedbo mednarodnih športnih dogodkov FRANJA ON WHEELS ter spremljevalnih športnih aktivnosti v času Maratona Franja BTC City. Razpis »Erasmus+ Sport, področje: »Partnerska sodelovanja na področju športa«, izvaja Evropske unija pod okriljem Evropske agencije – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Izbor pomeni potrditev, da je predlagan program zasnovan sodobno, da omogoča realno izvedbo ter, da je prepoznana evropska dimenzija projekta. Projekt »My sport is Franja« želi biti kreator novih možnosti pri povezovanju športa in kulturne dediščine. 35. Maraton Franja BTC City bo s tem dobil še bogatejši program in upamo, da še več podpornikov in simpatizerjev tudi izven Slovenije. Poslanstvo in vrednote, ki jih projekt želi gojiti so iz športnega pogleda zelo komplementarne vrednotam, ki jih poseduje Bolnica Franja kot spomenik Evropske dediščine. Eden od ciljev projekta je tako tudi, da ime »FRANJA« sčasoma postane evropski sinonim za dobre prakse v športu, družba BTC pa kot odličen partner in podpornik velikih športnih zgodb, oziroma športa za vse. Več o projektu na spletni strani: http://www.dmslo.si/media/maraton.franja.in.kolesarstvo.btc.kd.rog.pdf  ...

Read More