Za varnost otrok, ki se vračajo v šolske klopi, bodo skrbeli tudi policisti – napoved aktivnosti

Za varnost otrok, ki se vračajo v šolske klopi, bodo skrbeli tudi policisti – napoved aktivnosti Kmalu bodo ceste polne razigranih otrok, ki se vračajo v šolske klopi, nekateri pa vanje sedajo prvič. Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna in brezskrbna, moramo v prvi vrsti poskrbeti odrasli: starši, vozniki in pristojne službe. Ta teden zato policisti začenjamo aktivnosti za varno pot v šolo, ki bodo potekale od 24. avgusta do 11. septembra. . Varna pot v šolo in domov   Zvočni posnetek izjave Majaža Leskovarja, predstavnika Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi(Datoteka za prenos)   Aktivnosti policije za varnejo pot v šolo so razdeljene na aktivnosti pred začetkom šolskega leta, aktivnosti ob začetku šolskega leta in aktivnosti med šolskim letom. Pred začetkom šolskega leta policisti pregledajo cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obvestijo vzdrževalce cest. Policisti vodstva šol opozarjajo na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa pripravijo načrte varnih poti v šolo in predlagajo morebitne spremembe prometne ureditve. Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti najmlajših udeležencev, šolam predstavijo tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (npr. z avtomoto društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Policisti pridobijo tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole. V okolici šol policisti v prvih šolskih dneh izvajajo poostren nadzor prometa (kontrola hitrosti in umirjanje prometa), še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Preverjajo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, opremljenost učencev 1. in 2. razreda z rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno bodo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljajo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavajo o prometni vzgoji in jih spremljajo po šolskih poteh, jim svetujejo in jih učijo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjajo na potencialne nevarnosti. Tudi sicer policisti med šolskim letom preverjajo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirajo njihove voznike (npr. preverjanje počitka pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontrola dokumentov). Precej pozornosti posvetijo tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju prometne varnosti policisti sodelujejo tudi z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.     Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega...

Read More

Panel o turizmu v okviru Strateškega foruma Bled 2015

  Panel o turizmu v okviru Strateškega foruma Bled in srečanje platforme 16+1   Ljubljana, 28. avgust 2015 – Slovenija bo v začetku naslednjega tedna gostiteljica dveh pomembnih mednarodnih dogodkov na področju turizma, to sta: Panel o turizmu v okviru Strateškega foruma Bled, na temo »Nova partnerstva za močno turistično gospodarstvo« in 2. zasedanja vrha turizma držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) s Kitajsko (16 + 1). Ob tej priložnosti bomo gostili ministre pristojne za turizem najvišje predstavnike svetovnih turističnih organizacij (UNWTO, OECD, CNTA, PATA), ministre zadolžene za turizem držav Centralne in Vzhodne Evrope in najvišje predstavnike Kitajske nacionalne turistične administracije, t. i. platforma 16+1.   Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Turizem je zelo uspešna gospodarska panoga, ki ustvari 12,8 % BDP, 40 % vrednosti izvoza potovanj in 9 % celotnega izvoza, hkrati pa ponuja še veliko priložnosti za rast. A zavedati se moramo, da je rast slovenskega turizma, kljub temu, da je slovenski gost najboljši gost, možna zgolj na tujih trgih. Prvi korak v to smer je bil storjen z osamosvojitvijo Slovenske turistične organizacije, sledi vsebinska prenova promocije Slovenije in zagotovitev finančnih sredstev za učinkovito promocijo v tujini. Dogodka, kot sta Panel o turizmu in platforma 16+1 lahko pomembno vplivata na povečanje ugleda naše države, to pa je dobrodošlo tako za turizem kot celotno gospodarstvo.«   Eva Štravs Podlogar, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo: »Veseli nas, da je Panel o turizmu našel svoje mesto v okvir tako pomembnega dogodka kot je Strateški forum Bled. Letošnji panel smo uspeli še nadgraditi, in sicer z 2. zasedanjem vrha turizma držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) s Kitajsko (16 + 1). Samostojna Slovenija doslej v 25 letih še ni gostila tako številčne udeležbe ministrov, pristojnih za turizem, predstavnikov nacionalnih turističnih organizacij teh držav in visokih predstavnikov kitajske turistične administracije. To je za nas velika čast in hkrati odgovornost. Verjamem, da bomo uspeli dobro izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponujata dva tako pomembna dogodka.«   Mag. Maja Pak, v. d. direktorica Slovenske turistične organizacije: »Za Slovensko turistično organizacijo je tema Strateškega foruma Bled in vključevanja v trženjske platforme 16+1 predvsem pri trženju na oddaljenih trgih izrednega pomena. Omogoča strategijo povezovanja z drugimi državami, ki jo je treba izkoriščati predvsem na področju hitro rastočih oddaljenih trgov. Temo letošnjega turističnega panela »Nova partnerstva za močno turistično gospodarstvo« smo posvetili prav okrepitvam teh povezav in se dogovorili tudi s skupino CEEC, da bo potekal 2. visoki sestanek prav v času Strateškega foruma Bled v Sloveniji. Zato smo na STO aktivni v koordinacijski skupini držav CEEC za področje turizma, katerega cilj je povečati prepoznavnost regije CEEC, spodbujanje letalskih povezav...

Read More

Od 2. septembra prva slovenska hitra univerzalna polnilnica za električna vozila v BTC Ljubljana

               Gre za  prvo javno hitro univerzalno polnilnico za električna vozila v Sloveniji. Polnilnica omogoča hitro polnjenje. Baterije napolni do 80 odstotkov polnosti v dobrih 20 minutah. Prilagojena je večini električnih vozil na trgu. V ljubljanskem BTC jo je postavilo podjetje Petrol v sodelovanju z BMW Group Slovenija in družbo BTC.       Združeni v Sekcijo trajnostna mobilnost CER za spodbujanje razvoja nizkoogljične družbe   V sklopu Gospodarskega interesnega združenja Centra energetskih rešitev (GIZ CER) je junija letos nastala Sekcija trajnostna mobilnost CER. Člani sekcije so Petrol, BMW Group Slovenija, BTC, Porsche Slovenija, Renault Nissan Slovenija, Etrel, Plan-net solar, LOTRIČ Meroslovje, ACS Slovenski avtomobilski grozd, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT in SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo.   Člani pokrivajo približno 60 odstotkov celotnega avtomobilskega in skoraj 50 odstotkov trga z lahkimi gospodarskimi vozili v Sloveniji. Pokritost aktivnih ponudnikov baterijskih električnih vozil globalnih avtomobilskih znamk z organizirano prodajno mrežo v Sloveniji je v sekciji 100-odstotna. Sekcija združuje tudi prodorne, uspešne in mednarodno uveljavljene slovenske deležnike na področju električne mobilnosti v znanstveno akademski sferi in avtomobilski industriji, s čimer vzpostavlja vrednostno verigo znanja in kompetenc. Ponudniki in podporniki polnilne infrastrukture in celostnih energetskih rešitev pa zaokrožajo celostni pristop sekcije dokončnem preboju množične električne mobilnosti v Sloveniji.   S sekcijo bodo aktivno sodelovali in se v njeno delovanje vključevali tudi ostali člani GIZ CER, ki so doslej večali energetsko učinkovitost in delež uporabe obnovljivih virov energije na področju...

Read More